Slovo+ redesign novín

Slovo+ redesign novín

branding, print

Noviny Slovo+ vznikli v decembri 2016 a sú kresťanským periodikom, ktoré vychádza raz za dva týždne na 32 plnofarebných stranách. Aktuálne oslovujú 12 000 čitateľov najmä na Slovensku. Vyznačujú sa najmä sviežim, pútavým a hodnotným obsahom, ktorý tvorí spravodajstvo, komentáre, rozhovory, reportáže, ankety, poviedky a iné. Každé číslo novín obsahuje konkrétnu tému, na ktorú autori prinášajú netradičné pohľady.

Tento projekt predstavuje kompletný redizajn značky novín a sadzby. Po viac ako roku svojho úspešného fungovania prišli noviny do bodu, kedy bolo potrebné vylepšiť ich obsah a upraviť dizajn.

Founded in December 2016, Slovo+ newspaper is a Christian periodical published biweekly on 32 full-color pages. Currently it is reaching 12,000 readers mainly in Slovakia. It is characterized notably by a fresh, engaging and valuable content consisting of news reporting, comments, interviews, reports, polls, stories and more. Every issue is dedicated to a specific topic on which the authors offer unconventional perspectives.

This project represents a complete redesign of paper’s brand and its layout. After more than a year of successful operation the newspaper reached a point when it was necessary to improve its content and modify its design.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!